Reklamní plochy na nemovitostech

Reklamní plochy s konstrukcí pevně ukotvenou na domech, panelácích, plotech a jiné.