pravidla

 Ceny pronájmu reklamních ploch:


DRUH REKLAMNÍ PLOCHY:BILLBOARD
VELIKOST : 2,4 X 5,1 m EUROFORMÁT

 

Jaro 2012 - cenová bomba !


DOBA PRONÁJMU  : 
  1 - 4 měsíce        =    CENA MĚSÍČNĚ : 5.200,- Kč  

  5 - 11 měsíců      =   CENA MĚSÍČNĚ  : 5.100,- Kč

 12 a více měsíců =   CENA MĚSÍČNĚ  : 4.900,- Kč

Výše uvedené ceny jsou bez DPH.

 

Objednavatel - poptávající  čestně prohlašuje,
že informace vyplněné ve formuláři jsou skutečnými a pravdivými údaji.
ITECO Trade s.r.o.  - si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nepřesné nebo nejasné údaje apod. 

Pronajímaná plocha je objednavateli závazně rezervována na základě podpisu smlouvy.

Do té doby si ITECO Trade s.r.o. vyhrazuje právo poskytnou poptávanou plochu dalšímu subjektu bez náhrady.
O prodloužení nájmu stávající reklamní plochy,  je potřeba informovat nejméně 30 dní před vypršením smlouvy o pronájmu. 

 

Cena za nájem je stanovena na základě jednání o pronájmu, dohodě a doby pronájmu plochy. Cena uvedená na těchto stránkách a v objednávce je pouze informativní.
Konečnou cenu stanoví smluvní strany ve SMLOUVĚ O PRONÁJMU při podpisu smluvy.

Fakturace za poskytované služby - je provedena na adresu uvedenou kupujícím (objednavatelem) v objednávce - poptávce služeb - není-li uvedeno v poznámce jinak !!!

Vaše poptávka nebo objednávka služeb, bude zpracována a na základě poptávaných - objednaných služeb, v půběhu zpracování Vás bude kontaktovat obchodní zástupce na Vámi uvedených kontaktech .
Pokud nám chcete sdělit nějaké další podrobnosti například k místu instalace, nebo poptávce jiných služeb, uveďte to prosím v poznámce u objednávky.

Abychom mohli vzájemně obchodovat, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme soukromí každého z Vás a snažíme se množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější . Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje
U zákazníka - fyzické osoby musíme při nákupu znát tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení , e-mailovou adresu.
Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží.
Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.
Údaje o Vašich nákupech Údaje o Vašich nákupech a další činnosti v našem obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí
Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb.

Máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.
Váš souhlas Poskytnutím údajů souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.