Ostrava Kunčice I. - směr Ostrava - Vratimov (41)

Billboardy|Ostrava

Cena:0.00
VOLNÝ
  • Ostrava Kunčice I. - směr Ostrava - Vratimov  (41)
    Ostrava Kunčice I. - směr Ostrava - Vratimov (41)
DRUH REKLAMNÍ PLOCHY: Billboard
VELIKOST : 2,4 X 5,1 m EUROFORMÁT
UMÍSTĚNÍ :
na ul. Buničité kolmo k ulici Frýdecké na rozcestí mezi Vratimovem a Ostravou Hrabovou v katastru obce Ostrava Kunčice. Panel je situován kolmo k ose komunikace.
PROVEDENÍ : jednostranný billboard kovové konstrukce
REKLAMNÍ PLOCHA : kovový rám s kvalitním pozink povrchem