Hnojník - směr FM - 22 -

Billboardy|Hnojník

Cena:0.00
obsazen do 31.5.2010
DRUH REKLAMNÍ PLOCHY: Billboard
VELIKOST : 2,4 X 5,1 m EUROFORMÁT
UMÍSTĚNÍ : u silnice I/57 mezi Frýdkem-Místkem a Třincem v obci Hnojník vpravo ve směru jízdy.
Jedná se o silnici se silnou intezitou sil. provozu.
Panel je situován kolmo k ose komunikace.
PROVEDENÍ : oboustranný billboard kovové konstrukce
REKLAMNÍ PLOCHA : kovový rám s kvalitním pozink povrchem