Český Tešín

Město je jedním z nejvýznamnějších a nejfrekventovanějších hraničních přechodů do Polské republiky.
Nachází se na levém břehu řeky Olše (Olzy), na hranici České republiky a Polska.